ข่าวสังคม-โซเชียล » รายชื่อจังหวัด 9 ไม่สวมหน้ากาก ออกจากบ้าน ถูกปรับ 20000

รายชื่อจังหวัด 9 ไม่สวมหน้ากาก ออกจากบ้าน ถูกปรับ 20000

22 เมษายน 2021
69   0

9 จังหวัด ไม่สวมหน้ากาก ออกจากบ้าน ถูกปรับ 20,000 บาท จากสถานการณ์ CV19 ระลอกใหม่ในเดือนเมษายน 2564 นอกจากคำสั่งกักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดงแล้ว หลายจังหวัดได้มีการออกมาตรการ คำสั่งโดยให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัย แมสก์ หรือ หน้ากากผ้า ทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนักของตน ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนรายชื่อจังหวัดที่ใครไม่สวมหน้ากากออกจากบ้าน ถูกปรับ 20,000 บาท ดังนี้

1. จังหวัดชัยภูมิ

2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. จังหวัดกาญจนบุรี

4. จังหวัดยะลา

5. จังหวัดตรัง

6. จังหวัดนราธิวาส

7. จังหวัดปัตตานี

8. จังหวัดสงขลา

9. จังหวัดปราจีนบุรี

ขอบคุณ อัมรินทร์ทีวี